4. Föreläsningar

Mellan kl. 15-18 den 24 september hålls en rad miniföreläsningar på Trappan. Här får du veta mer om innehållet och personerna som håller i dem.


Mats Brusman
– Kvar i farstun? Ute och inne i stadens offentliga rum
Stadens offentliga rum är dels föremål för stora förhoppningar om hur en stad kan göras attraktiv och trivsam, dels är de arenor för en ständig förhandling om värden och mening. Vad som är gemensamt och vad som är privat är inte något självklart i staden. Även om stadens offentliga rum ofta beskrivs som ett gemensamt vardagsrum så är det någon som möblerar rummet. Får alla plats i den gemensamma soffan? Eller blir några kvar ute i farstun?

Mats Brusman är forskare och lärare vid Linköpings universitet och intresserar sig framför allt för kulturella perspektiv på hur urbana miljöer formas och förhandlas.

Erika Pohjanen
– Mode på museer, att ställa ut det personliga
Allt fler museer visar modeutställningar. Men vad är det man visar? Och varför? Föreläsningen försöker diskutera modets roll på museerna.

Erika Pohjanen studerar på masterprogrammet Kultur och mediegestaltning vid Linköpings universitet. Hon har ett stort intresse för frågor om mode och har bl.a. arbetat som bildredaktör på en av Nordiska museets modeutställningar.

Anna Bredström
– ”Man blir både modigare och trögare”: Alkohol, unga och sexuellt risktagande
De satsningar som olika myndigheter kommit med för att få ner det senaste decenniets dramatiska ökning av klamydiainfektion är ett bra exempel på hur något ytterst ”privat” – våra sexliv – samtidigt utgör måltavla för ”det offentliga”. I mitt föredrag resonerar jag kring alkoholens symboliska betydelse för ungdomars sexuella risktagande, samt vilka begränsningar och möjligheter som följer med en sexualiserad alkoholkultur.

Anna Bredström arbetar som forskare och lärare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet.

Malin Forsling Parborg
–  Våra spår i arkiven: Privatliv i offentliga arkiv
Våra liv sparas, används och granskas i allt fler offentliga arkiv. Våra privata spår loggförs och sparas kontinuerligt utan att vi egentligen märker av att företag och offentliga instanser tittar oss över axeln. Vad gör det med oss som individer? Hur påverkas vi? Varför sparas dessa spår och framförallt; är all information bra att delge till omvärlden?

Malin Forsling Parborg är informationsdesigner med inriktning Rumslig gestaltning med en stark kärlek till gestaltande inom museivärlden. Hon studerar sista året på masterprogrammet Konstnärlig Gestaltning vid Linköpings Universitet.

Håkan Blomqvist
– Arkivet för UFO-forskning – unik stiftelse i Norrköping
UFO som modern myt och vetenskaplig gåta. Varför ligger världens största UFO-arkiv i Norrköping? Hur förhåller sig UFO-forskning till det privata och det offentliga? Vad säger myndigheter och vetenskapssamhället? Massmedia och UFO.

Håkan Blomqvist är bibliotekarie på Norrköpings Stadsbibliotek och en av grundarna av Arkivet för UFO-forskning (AFU) 1973. Han är författare till UFO- i myt och verklighet (1993), Främlingar på vår jord – ufokontakter i Sverige (2009), En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010 (2010).

Christoffer Olsson
– UFO som samtida mytbildning
Om kulturvetenskapliga perspektiv på UFO-fenomenet och ufologin som social rörelse. Föredraget utgör en presentation av UFO som modern folklore och ett idémotiv som återges och tolkas i religiösa och konspirationsteoretiska berättelser.  En historisk översikt över hur UFO-fenomenet uppstår i en given historisk kontext, för att sedan utvecklas och ta nya former allteftersom människor och samhället förändras. Nedslag görs i aktuella kulturvetenskapliga analyser av den ufologiska miljön, med tyngdpunkt i UFO-fenomenets roll i nyreligiösa och konspirationsteoretiska sammanhang.

Cristoffer Olsson arbetar på sin kandidatuppsats i Idéhistoria vid Linköpings universitet och har vid ett flertal tillfällen intresserat sig för ufologin utifrån historiska och religionsvetenskapliga perspektiv.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s